Deze videolessen over InDesign werden opgenomen met het oog op dagelijkse toepassing van de besproken technieken, ze leunen dus sterk aan bij het dagelijks gebruik in de opmaak.

Alle lessen kunnen gratis bekeken worden en gedeeld, mits uitdrukkelijke naamsvermelding van de auteur.

Hoewel deze lessen al wat verouderd zijn en niet meer werden bijgewerkt, kunnen ze in de houdige versie van InDesign nog steeds gebruikt worden, mogelijk kunnen er kleine verschillen in de juiste werkwijze zitten.

Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze lessen, de gebruiker wordt geacht de besproken technieken eerst grondig te testen en te beheersen, alvorens deze in een productie-omgeving toe te passen.

InDesign
Basistechnieken

Kleurbeheer en meer

InDesign
Gestructureerde opmaak

InDesign
Semi-automatische opmaak