profiel service profils

3

Bestelbon voor profielen - Bon de commande pour profils

 

wacht even op het laden op het laden van het formulier

veuillez patienter pendant le chargement du formulaire

Een professioneel printerprofiel kost €15,- inclusief BTW.

 

Verzend één formulier voor elke papiersoort die u laat profileren.

 

Vermeld uw naam en de papiersoort op de achterkant van elke afgedrukte testkaart.

 

Nadat u op de verzendknop geklikt heeft komt u op de pagina met de betaalinformatie.

 

Uw profiel wordt opgemeten nadat we uw betaling ontvangen hebben.

Le prix d'un profil est €15,- tva inclus.

 

Envoyez un bon de commande pour chaque genre de papier que vous voulez profiler.

 

Notez votre nom et le nom du papier sur le dos de chaque charte test.

 

Vous arrivez sur la page de paiement après que vous avez envoyé le formulaire.

 

Le profil sera mesuré après que nous avons reçu votre paiement.

© marc-en-ciel.be 2004 - 2020